Hộp 12 nén hương cây 50cm, đường kính 0,7cm (HT12)

120.000

  • Số lượng: 12 cây hương/hộp
  • Kích thước cây: dài 50cm, đường kính cây 0,7cm
  • Thời gian cháy: 2,5h
  • Dùng trong các ngày lễ và các khoá lễ