Hương (nhang) vòng trầm thư giãn (HVTG01)

250.000

  • Một hộp số lượng 48 khoanh
  • Thời gian cháy: 2h
  • Dùng trong không gian thiền, tập yoga, trà đạo, phòng đọc sách, phòng khách…
  • Xuất xứ trầm hương: Quảng Nam